Projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"


Człowiek - najlepsza inwestycja

Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie rozpocznie realizację projektu systemowego pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Uczestnikiem projektu może zostać uczeń/uczennica z następujących szkół tj.;

 • Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.
 • Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2.
 • Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3.
 • Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żareckiego w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 325: Technikum w Rakszawie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

  Proponowane formy wsparcia dla uczniów ZSTG:

  a) dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki (36 uczniów/uczennic), języka angielskiego (36 uczniów/uczennic),

  b) doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna (10 i 24 uczniów/uczennic),

  c) kursy kwalifikacyjne (realizowane zgodnie z kierunkiem kształcenia):

 • kurs przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kategorii B (6 uczniów/uczennic)
 • kurs projektowania CAD CAM
 • kurs spawacz techniki: MIG/MAG, TIG, elektroda, gazowe
 • kurs operator wózków widłowych (6 uczniów/uczennic)
 • kurs operatora CNC-ZS NR 2
 • kurs obsługi kasy fiskalnej (12 uczniów/uczennic)
 • kurs wizażu (12 uczniów/uczennic)
 • kurs florystyczny
 • Kurs kelner-barman

  d) praktyki,

  e) płatne miesięczne staże dla uczniów/uczennic (1 000,00 zł brutto – okres wakacji).

  Ponadto w ramach projektu uczniowie/uczennice będą mieć zapewnione bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz poczęstunek.

  Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w biurze projektu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 -15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail fundusze@o2.pl w następujących terminach:
 • od 5 do 18 września 2012 r. na zajęcia wyrównawcze, doradztwo zawodowe, opiekę pedagogiczno-psychologiczną, kursy specjalistyczne oraz praktyki,
 • od 11 do 24 października 2012 r. na staże. Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji w ramach projektu. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

  Udział w projekcie jest bezpłatny


  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin rekrutacji
  Formularz zgłoszeniowy
  Zgoda rodziców