Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu: "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"do pobrania