Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu: "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela/nauczycielki ZSTG Rakszawa.


Załączniki (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe