Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu: "BARMAN-KELNER"Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym