Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Carving - poziom średniozaawansowany"do pobrania