Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "MANAGER USŁUG GASTRONOMICZNYCH"
mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.

do pobrania