Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu: "Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO"do pobrania