Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczniów na potrzeby stażu zawodowego

Do pobrania:
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy