Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 31.03.2017r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.
Utwodzenie i wyposażenie Pracowni Obsługi Gości (zapytanie ofertowe z dn. 28.04.2017r.)