Patron Szkoły


Bolesław Żardecki (1853-1924)

     Syn działacza niepodległościowego, uczestnika powstania listopadowego. Urodził się 1 sierpnia 1853 roku we wsi Wiśniów, pow. Rohatyn, gdzie zamieszkał ojciec po upadku powstania. Wychowywał się w trudnych warunkach, ale w atmosferze patriotycznych tradycji. Studiował w Akademii Technicznej we Lwowie, po jej ukończeniu podjął pracę w Towarzystwie Zaliczkowym w Łańcucie. Interesował się sprawami społecznymi i gospodarczymi powiatu oraz szansami jego rozwoju. Po pięciu latach pobytu w Łańcucie zostaje wybrany członkiem Rady Powiatowej i jej sekretarzem, a później zostaje wicemarszałkiem rady. W tym czasie nawiązuje bliskie kontakty z działaczami chłopskimi.

     W 1889 roku zostaje wybrany jednym z czterech chłopskich posłów do Sejmu Krajowego we Lwowie. Za jego przyczyną powstał Klub Poselski, a następnie organizacja polityczna - Związek Stronnictwa Chłopskiego utworzona 3 lipca 1893 roku w Nowym Sączu przez braci Stanisława i Jana Potoczków. Jako działacz tego stronnictwa był kilkakrotnie wybierany do Sejmu Krajowego. W tym też czasie został dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego. Jego staraniem powstaje Szkoła Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie, przeniesiona później do Albigowej. Fabryka Sukna w Rakszawie, Szkoła Tkacka w Łańcucie i w 1907 roku pierwsze gimnazjum w Łańcucie. W 1907 r. Żardecki wraz z innymi działaczami Stronnictwa Chłopskiego przechodzi do PSL. W rok później zostaje członkiem Rady Naczelnej PSL, a od 1913 roku Rady Naczelnej PSL "Piast". To on był autorem projektu reformy rolnej opracowanego na zlecenie W. Witosa. Zmarł 26 maja 1924 r. i pochowany został na cmentarzu w Łańcucie.


Pomnik Bolesława Żardeckiego na cmentarzu komunalnym w Łańcucie

© 2015 ZSTG
Logowanie