2018-04-18
Informacja o zmianie zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż urządzeń na miejscu, tj. w siłowni Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie.

2018-04-17
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż urządzeń na miejscu, tj. w siłowni Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie.

2017-11-29
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "MANAGER USŁUG GASTRONOMICZNYCH" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.

2017-11-29
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "BARISTA" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.

2017-11-29
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "BARMAN-KELNER" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.

2017-06-19
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczniów na potrzeby stażu zawodowego

2017-05-08
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 08.05.2017r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Pracowni Obsługi Gości (Zapytanie ofertowe z dn. 28.04.2017r.)

2017-04-28
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni dydaktycznej - Pracowni Obsługi Gości przeznaczonej do kształcenia zawodowego uczniów, w możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków pracy - drugi termin.

2017-04-28
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Pracowni Obsługi Gości (Zapytanie ofertowe z dn. 15.03.2017r.)

2017-04-06
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 31.03.2017r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Pracowni Obsługi Gości (Zapytanie ofertowe z dn. 15.03.2017r.)

2017-03-15
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni dydaktycznej - Pracowni Obsługi Gości przeznaczonej do kształcenia zawodowego uczniów, w możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków pracy.

2017-02-10
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. przeprowadzeniu kursu "OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO" (Zapytanie ofertowe z dn. 20.01.2017r.

2017-02-03
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. przeprowadzeniu kursu zawodowego: "MANAGER USŁUG GASTRONOMICZNYCH" (Zapytanie ofertowe z dn. 20.01.2017r.

2017-01-30
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 30.01.2017r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. przeprowadzeniu kursu zawodowego: "MANAGER USŁUG GASTRONOMICZNYCH" (Zapytanie ofertowe z dn. 20.01.2017r.

2017-01-30
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 30.01.2017r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. przeprowadzeniu kursu "OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO" (Zapytanie ofertowe z dn. 20.01.2017r.

2017-01-20
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "MANAGER USŁUG GASTRONOMICZNYCH" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.

2017-01-20
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.

2016-12-19
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. kurs/szkolenie Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD" (Zapytanie ofertowe z dn. 12.12.2016r., znak sprawy:ZSTG.081.3.2016)

2016-12-16
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 16.12.2016r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. kurs/szkolenieProjektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD" (Zapytanie ofertowe z dn. 12.12.2016r., znak sprawy:ZSTG.081.3.2016)

2016-12-12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursu "BARMAN-KELNER" (Zapytanie ofertowe z dn. 23.11.2016r.)

2016-12-12
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu: "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"

2016-12-07
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 07.12.2016r. dotyczący zamówienia publicznego na zadanie pn. Przeprowadzenie kursu "BARMAN-KELNER" (Zapytanie ofertowe z dn. 23.11.2016r.)

2016-12-07
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. Przeprowadzenie kursu "Barista"

2016-12-07
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO"

2016-12-07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formie zapytania ofertowego z dnia 02.11.2016 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"

2016-12-01
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 30.11.2016r. dotyczący zamówienia publicznego na zadanie pn. Przeprowadzenie kursu "Barista"

2016-11-28
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"

2016-11-28
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formie zapytania ofertowego z dnia 09.11.2016 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Doradca żywieniowy" - II termin

2016-11-23
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu "BARMAN-KELNER"

2016-11-16
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu: "BARISTA" mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa


2016-11-16
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 16.11.2016r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Doradca żywieniowy"

2016-11-15
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Carving - poziom średniozaawansowany"

2016-11-15
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 10.11.2016r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. kurs/szkolenie "Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO"

2016-11-15
Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 10.11.2016r. dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. kurs/szkolenie "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"

2016-11-09
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Doradca żywieniowy" - II termin

2016-11-09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


2016-11-07
Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Doradca żywieniowy"

2016-11-07
Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Carving - poziom średniozaawansowany"

2016-11-07
Informacja o zmianie zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia kursu: "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"

2016-11-02
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu: "Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO"

2016-11-02
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu: "Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD"

2016-11-02
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Carving - poziom średniozaawansowany"

2016-11-02
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia doskonalącego "Doradca żywieniowy"

© 2015 ZSTG
Logowanie