Konkurs recytatorski „Strofy o przyrodzie”.

 REGULAMIN KONKURSU:

Cele:

• Popularyzowanie twórczości poetyckiej.

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

• Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

• Aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentację ich umiejętności.

  Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie przez ucznia dowolnie wybranego przez siebie jednego wiersza o tematyce dotyczącej przyrody.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 06 czerwca 2017 roku o godzinie 9.20 w bibliotece szkolnej.

4. Utwór do recytacji należy wybrać samodzielnie i zgłosić go w bibliotece do dn. 30 maja 2017 roku.

  Kryteria oceny:

1. Prezentacje wierszy oceni jury. Pod uwagę będą brane następujące aspekty:

• artyzm interpretacji (tempo, intonacja),

• dykcja i opanowanie pamięciowe tekstu,

• trudność tekstu,

• ogólny wyraz artystyczny.

  2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

  ZAPRASZAMY!


© 2015 ZSTG
Logowanie