Wycieczka w Bieszczady i do Skansenu w Sanoku

 W dniu 1 czerwca 2017 r. uczniowie ZSTG wzięli udział w wycieczce szlakiem drewnianych zabytków UNESCO na Podkarpaciu w ramach projektu Warsztaty plastyczne „Architektura drewniana na fotografii i rysunku - SZLAKIEM SKARBÓW UNESCO NA PODKARPACIU.” Projekt ten finansowany jest ze środków Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur. Celem wycieczki było zapoznanie się zabytkami drewnianej architektury sakralnej z terenu Podkarpacia, które są wpisane na listę UNESCO. Odwiedziliśmy największy barokowy kościół drewniany w Polsce, który znajduje się w miejscowości Haczów, drewnianą cerkiew Michała Archanioła w Smolniku nad Sanem. Cerkiew ta dodatkowo zyskuje na atrakcyjności ze względu na malownicze położenie na wysokim wzniesieniu górującym nad doliną rzeki San. Najbardziej atrakcyjnym punktem wycieczki było zwiedzanie obiektów w Muzeum Budownictwa Wiejskiego – Skansenie w Sanoku. Zgromadzone tam obiekty sakralne, zwłaszcza drewniane cerkwie z terenu Borkowszczyzny i Łemkowszczyzny wzbudzały nasz zachwyt, ze względu na bogactwo wnętrz, np.: ikonostasów, które dzięki przeniesieniu do skansenu zostały uratowane przed zniszczeniem w czasach powojennych. Ostatnim punktem było odwiedziny Parku Sakralnych Miniatur znajdującego się na terenie Ośrodka Caritas w Myczkowcach. Jest to opcja dla osób, które preferują szybki i skondensowany sposób zwiedzania „All-in-one”.


© 2015 ZSTG
Logowanie