Literackie łamigłówki

 Biblioteka szkolna organizuje konkurs czytelniczy pt. „Literackie łamigłówki”

 Regulamin:

 CELE:

 Popularyzacja literatury i mobilizowanie uczniów do czytania.

 Kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego.

 Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.

 Aktywizowanie uczniów oraz kształtowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 Promowanie osiągnięć uczniów.

 ZASADY:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów ZSTG.

2. Może wziąć w nim udział dowolna liczba uczniów.

3. Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie testu otwartego z wiedzy o poznanych w szkole utworach literackich.

4. Zgłoszenia do konkursu można składać w bibliotece do dnia 09.11.2018r.

5. Zwycięzcy otrzymają nagrody, a także pozytywne uwagi w dzienniku i ocenę z aktywności.

 TEMATYKA:

Tematyka konkursu będzie dotyczyć znajomości lektur szkolnych a szczególnie:

- bohaterów literackich,

- ważnych cytatów,

- treści utworów,

- miejsc gdzie toczy się akcja utworów.

 TERMIN I MIEJSCE:

Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej w dn. 16.11.2018r o godz. 11.20

 Zapraszamy do wzięcia udziału!!!


© 2015 ZSTG
Logowanie