SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA POD HASŁEM „CZYTAM, BO LUBIĘ”

 Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocja nowości wydawniczych zakupionych w ramach NPRCz, popularyzacja pięknego czytania oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa.

  I. ORGANIZATOR

  Biblioteka Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie.

  II. UCZESTNICY

  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów ZSTG.

  III. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

  Zgłoszenia uczestników można dokonywać w bibliotece szkolnej w terminie do dnia 05. 12. 2018 roku

  IV. TERMIN

  Przesłuchania odbędą się dnia 10.12. 2018 roku (poniedziałek) w czytelni szkolnej, o godz. 11.20.

  V. PRZEBIEG KONKURSU

  Uczestnicy losują fragment przeznaczony do głośnego czytania, który prezentują po krótkim przygotowaniu się w obecności jury, pozostałych uczestników konkursu.

  VI. OCENA

  Ocenie podlegać będzie: płynność, poprawność, dykcja, intonacja, ekspresja, ogólny wyraz artystyczny

  VII. NAGRODY

  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i wysokie oceny z języka polskiego.

  VIII. REPERTUAR

  Teksty do konkursu pochodzić będą z nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!!!


© 2015 ZSTG
Logowanie