Współpraca ZSTG z uczelniami wyższymi

 W celu promocji nowych kierunków kształcenia nasza szkoła nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Politechniką Rzeszowską. Uczelnie te objęły honorowym patronatem nowo tworzone klasy. Celem współpracy jest kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie działalności edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej i promocyjnej, organizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego i propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego. W tym celu zostały podpisane listy intencyjne.


© 2015 ZSTG
Logowanie