Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem!

  Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) wchodzi w życie  z dniem 25 marca 2020 r. i reguluje zdalną pracę szkół od 25 marca do 10 kwietnia. Nowe przepisy stanowią m.in. o tym, że

  1. Uczniowie i rodzice otrzymują informację o sposobie i trybie realizacji zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

  2.  Koordynacja współpracy edukacyjnej nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne wszystkich uczniów.

  3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas będzie różnicowany.

  4. Wiedza i umiejętności uczniów będą weryfikowane, a uczniowie lub rodzice będą informowani o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach.

  5. Uczeń otrzymuje źródła i materiały niezbędne do zdalnej realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których sam uczeń lub jego rodzice mogą korzystać.

  6. Nauczyciele zapewniają każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji w formie i terminach ustalonych z dyrektorem jednostki.

  Prosimy czytać wszelkie komunikaty/artykuły, które będą do Państwa przesyłane w wiadomościach przez e-dziennik i stronę internetową szkoły!

  Dyrektor i Nauczyciele ZSTG w Rakszawie


© 2015 ZSTG
Logowanie