Egzamin z kwalifikacji zawodowych

 Harmonogram egzaminu dla klasy 3 GB

  23.06.2020r. godz.10:00 - pisemny papierowy - kwalifikacja TG.07 oraz BD.29

  27.06.2020r. godz. 9:00, 15:00 - praktyczny wykonywanie - kwalifikacja BD.29 (egzamin odbędzie się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie)

  01.07.2020r. godz. 8:00, 12:00, 16:00 - praktyczny wykonywanie - kwalifikacja TG.07

  02.07.2020r. godz. 8:00, 12:00 - praktyczny wykonywanie - kwalifikacja TG.07

  Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. telefonów komórkowych, maskotek.

  Zdający zobowiązani są do zakrycia nosa i ust do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

  Szkoła nie zapewnia wody pitnej, można przynieść własną butelkę z wodą.


© 2015 ZSTG
Logowanie