Harmonogram wydawania świadectw

 Świadectwa będą wydawane w piątek 26 czerwca 2020r. według harmonogramu:

 Klasa I godz. 9.00 - 10.00 sala 37 wejście główne

 Klasa II godz. 9.30 - 10.30 sala 22 wejście od dęba

 Klasa III godz. 10.00 - 11.00 sala 28 wejście główne

 Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny świadectwa należy odebrać w wyznaczonych klasach, o ścisle wyznaczonych godzinach, zachowując bezpieczną odległość.

 Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie.

 Odbierając świadectwo należy mieć zasłonięte usta i nos.

 Nadal obowiązuje zakaz gromadzenia się na terenie szkoły i wokół niej.

 Proszę o ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad


© 2015 ZSTG
Logowanie