Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

 1 września 2020r. szkoła znów zatętni życiem. Nowy rok szkolny rozpoczniemy w formie stacjonarnej. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych oraz osoby które nie przebywają na kwarantannie.

Pobyt w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną zmusza wszystkich nas do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem. Procedury znajdują się na stronie szkoły. Prosimy o zapoznanie się nimi i ich przestrzeganie.

Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21 :
• Godz. 8 .00- Msza św. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
• Godz. 9.00- Spotkanie w klasach z wychowawcami
Klasa II PG- sala 37
Klasa III BG- sala 22
Klasa IV BG- sala 28

Zapraszamy

UWAGA!
Do szkoły przychodzimy w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos oraz przy wejściu dezynfekujemy ręce.
W drodze do i ze szkoły przestrzegamy aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.


© 2015 ZSTG
Logowanie