Regulamin

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie

 NA CZAS EPIDEMII COVID-19

 § 1

 ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z godzinami w jej otwarcia i według zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie.

 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 4 w wypożyczalni, a w czytelni 6 osób.

 § 2

 ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz, możliwy jest również samodzielny wybór książek – w rękawiczkach.

 2. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia książek poprzez adres mailowy: bibliotekazstg@wp.pl

 3. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

 § 3

 ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do pudełka znajdującego się na specjalnie przeznaczonym do zwrotów stoliku, który znajduje się w pomieszczeniu biblioteki.

 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę.

 3. Oddawane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

 4. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.


© 2015 ZSTG
Logowanie