INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OD DNIA 19.10.2020 R.

 Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo!

 Od 19.10.2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu łańcuckiego przechodzą w tryb kształcenia zdalnego, na odległość, na czas na razie nieokreślony. Z kształcenia zdalnego wyłączone są zajęcia praktyczne, staże i praktyki.

  Zajęcia edukacyjne teoretyczne i ogólnokształcące odbywać się będą w czasie zgodnym z planem lekcji. Zajęcia praktyczne, pracownie odbywać się będą w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Ważna jest motywacja i systematyczna praca uczniów, uczestnictwo w zajęciach on-line oraz bieżące odbieranie materiałów dydaktycznych wysyłanych przez nauczycieli.

  Nauczyciele od poniedziałku z uczniami będą kontaktować się przez e-dziennik, przesyłając materiały lub przez inne uzgodnione z uczniami środki komunikacji elektronicznej zapewniające skuteczną i bezpieczną wymianę informacji.

  W najbliższym czasie zostanie przygotowany dostęp do platformy Office 365 oraz regulamin pracy ZSTG w czasie zdalnego nauczania.

  Życzę wszystkim aby ta sytuacja epidemiczna jak najszybciej ustąpiła i szkoła mogła dalej bezpiecznie funkcjonować.

  Bernard Kuszaj

  Dyrektor ZSTG


© 2015 ZSTG
Logowanie