Harmonigram egzaminów z kwalifikacji zawodowych

 

 klasa 2

  10.06.2021r. godz.9:00 i 12:00- pisemny - kwalifikacja PGF.04

  17.06.2021r. godz. 8:00 i 12:30 - praktyczny - kwalifikacja PGF.04

 

 klasa 3

  22.06.2021r. godz.10:00 - pisemny - kwalifikacje TG.07 oraz BD.29

  22.06.2020r. godz. 12:00 - pisemny - kwalifikacja TG.16

  30.06.2021r. godz. 8:00, 12:00, 16:00 - praktyczny wykonywanie - kwalifikacja TG.07

 

 Egzaminy poprawkowe

  21.06.2021r. godz. 9:00 - praktyczny - kwalifikacja BD.30

  21.06.2021r. godz. 13:00 - praktyczny - kwalifikacja TG.16

 

  Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. telefonów komórkowych, maskotek.

  Zdający zobowiązani są do zakrycia nosa i ust do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

  Szkoła nie zapewnia wody pitnej, można przynieść własną butelkę z wodą.


© 2015 ZSTG
Logowanie