Wyjazd do Bochni

 W dnu 29 listopada 2022r. młodzież z ZSTG pojechała na wycieczkę do kopalni soli w Bochni. Była to doskonała okazja do integracji uczniów oraz poznania pięknego zakątka naszego kraju.

  Wycieczka została dofinansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.


© 2015 ZSTG
Logowanie