Projekt "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ"

      W ramach Projektu wspólfinansowanego przez Unię Europejską "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" nasza szkoła otrzymała w latach 2006 i 2007 dwie pracownie komputerowe, dwa multimedialne centra informacji oraz dwa mobilne zestawy multimedialne.
W skład pracowni komputerowej wchodzi: 15 stanowisk komputerowych, drukarka laserowa i skaner. W skład multimedialnego centrum informacji wchodzi: 4 stanowiska komputerowe, drukarka laserowa i skaner.
W skład mobilnego zestawu multimedialne wchodzi: laptop i projektor multimedialny.