Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni dydaktycznej - Pracowni Obsługi Gości przeznaczonej do kształcenia zawodowego uczniów, w możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków pracy - drugi termin.

do pobrania: zapytanie

do pobrania: formularz ofertowy