Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni dydaktycznej - Pracowni Obsługi Gości przeznaczonej do kształcenia zawodowego uczniów, w możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków pracy.
do pobrania

do pobrania