Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego: "OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO"
mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic ZSTG Rakszawa.


do pobrania