Rakszawski Masterchef Junior w ZSTG

 26 października 2016 roku odbył się w naszej szkole turniej gastronomiczny dla uczniów szkół podstawowych - Rakszawski Masterchef Junior .

 W turnieju Rakszawski Masterchef Junior wzięły udział dwuosobowe drużyny reprezentujące każdą ze szkół podstawowych z terenu Gminy Rakszawa. Turniej odbył się w pracowni gastronomicznej ZSTG w obecności zaproszonych gości. Uczestnicy turnieju mieli za zadanie wykonać zdrowe, odżywcze potrawy z przygotowanych surowców według własnej inwencji. Gotowe potrawy oraz przebieg pracy drużyn oceniała Komisja w skład której weszli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych ZSTG oraz jedna osoba wylosowana wśród zaproszonych gości. Komisja oceniała potrawy na podstawie następujących kryteriów:

• dobór surowców i wartość odżywcza potrawy

• ogólne wrażenie estetyczne potrawy

• smakowitość potrawy

• pomysłowość

• dobór naczyń.

Uczestnicy turnieju pracowali z dużym zaangażowaniem. Każda grupa wykazała się dużą kreatywnością i wykonała potrawę odmienną od pozostałych, chociaż wszystkie miały do dyspozycji te same surowce. W trakcie pracy było wiele pozytywnych emocji ponieważ zadania konkursowe sprawiały uczestnikom dużo radości. Wyniki Turnieju ukształtowały się następująco:

  I miejsce – Oliwia Cieślachowska i Weronika Maziarz – SP w Węgliskach

  II miejsce – Iwona Stopyra i Natalia Zakielarz – SP nr 2 w Rakszawie

  III miejsce – Anna Dec i Magdalena Wojdyło – SP nr 3 w Rakszawie.

Na zakończenie turnieju odczytano wyniki a Pani Dyrektor Iwona Barnat wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody.

  Turniej Rakszawski Masterchef Junior był trzecim etapem projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych z Gminy Rakszawa. Projekt pod hasłem „ Jedz zdrowo – zdrowa dieta wśród najmłodszych” realizowany był przez nauczycieli ZSTG w Rakszawie z udziałem dotacji Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur. Uczestnicy projektu zostali zapoznani ze składnikami odżywczymi żywności oraz zasadami racjonalnego odżywiania. Przede wszystkim przedstawiono im zalety spożywania takich produktów jak owoce, warzywa, nasiona roślin oraz przetwory zbożowe zwłaszcza z pełnoziarnistej mąki. Podczas warsztatów mogli również wypróbować swoje umiejętności z zakresu przygotowywania prostych potraw z wymienionych wcześniej surowców, w tym również umiejętności pracy z narzędziami i urządzeniami kuchennymi. Celem całego przedsięwzięcia było szerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu wśród uczniów szkół podstawowych oraz zachęcanie ich do spożywania wartościowych produktów żywnościowych.

  Gratulujemy zwycięzcom Turnieju Rakszawski Masterchef Junior oraz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu.


© 2015 ZSTG
Logowanie