III Konkurs Gastronomiczny dla gimnazjalistów

 15 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się III Konkurs Gastronomiczny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu łańcuckiego, pod hasłem „ Mąka w roli głównej”. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli gastronomicznych przedmiotów zawodowych ZSTG.

Celem konkursu było:

• propagowanie zasad zdrowego odżywiania,

• zainteresowanie gimnazjalistów tematyką zawodową,

• wyrobienie wśród młodzieży umiejętności zdrowej rywalizacji,

• zachęcanie uczniów do wspólnej zabawy.

 Do konkursu zgłosili się uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie, Publicznego Gimnazjum w Dąbrówkach, Publicznego Gimnazjum w Rakszawie oraz Publicznego Gimnazjum w Woli Małej.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyły dwuosobowe zespoły gimnazjalistów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap polegał na rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru, przez każdego z uczestników konkursu. II etap – praktyczny, polegał na wykonaniu potrawy przez dwuosobowe zespoły gimnazjalistów, według opracowanej przez organizatorów receptury, z przygotowanych surowców na stanowiskach w pracowni gastronomicznej. Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w w/w etapach konkursu. Wiele emocji budził etap praktyczny, bowiem nasi goście rywalizowali w sporządzaniu pierogów. Zarówno test jak i przebieg pracy oraz gotowe pierogi oceniane były przez nauczycielki przedmiotów gastronomicznych w oparciu o szczegółowe kryteria oceniania.

Wyniki konkursu ukształtowały się następująco:

I miejsce ex aequo - Publiczne Gimnazjum w Rakszawie oraz Publiczne Gimnazjum w Dąbrówkach,

II miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie,

III miejsce - Publiczne Gimnazjum w Woli Małej.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów z klas gastronomicznych.

Zwycięzcom gratulujemy !!!


© 2015 ZSTG
Logowanie