Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł "Mistrza Ortografii"

 

 Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii”

1. Organizator konkursu:

  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie.

2. Cele konkursu:

  - motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,

  - promowanie umiejętności w zakresie zasad ortograficznych języka polskiego,

  - doskonalenie poprawności pisowni pod względem ortografii,

  - wyłonienie szkolnego Mistrza Ortografii.

3. Uczestnicy konkursu:

  Konkurs organizowany jest dla wszystkich chętnych uczniów ZSTG.

4. Termin konkursu:

  Szkolny Konkurs Ortograficzny odbędzie się 14 marca 2017r. w bibliotece szkolnej o godz. 10.15

5. Warunki uczestnictwa:

  Prosi się o wyłonienie do konkursu co najmniej dwóch uczniów reprezentujących każdą z klas ZSTG.

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w bibliotece do dn. 02.03.2017r.

6. Przebieg konkursu:

  Konkurs będzie składał się z dyktanda, którego tekst zostanie podyktowany przez nauczyciela przeprowadzającego konkurs.

  Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, konsultować się z innymi piszącymi, korzystać z urządzeń elektronicznych.

  Zadania należy wykonywać starannie, tj. pisać czytelnie, nie wolno pisać „drukowanymi literami”.

  Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

7. Nagrody:

  Trójka najlepszych uczestników konkursu zostanie wyróżniona nagrodami książkowymi i ocenami z języka polskiego.

  Zapraszamy do wzięcia udziału !!!


© 2015 ZSTG
Logowanie