DZIEŃ PATRONA

 Dzień Patrona - to najbardziej uroczyste szkolne święto. W tym roku te swoiste „imieniny” szkoły obchodziliśmy 15. listopada 2017 roku. O godz. 9.00 w sali teatralnej ZSTG zebrała się cała społeczność szkoły, by rozpocząć wspólne świętowanie Dnia Patrona. Naszą uroczystość zaszczycili również swą obecnością wyjątkowi goście: Pani Maria Kula - Wójt Gminy Rakszawa , Pan Henryk Zielonka - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, Pani Jadwiga Wiśniowska - Dyrektor ZEASiP w Rakszawie, Pan Marek Kilian – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie wraz z podopiecznymi i opiekunami a także przedstawiciele Rady Rodziców Pan Dariusz Kuraś i Pan Jacek Całka.

 Uroczystą akademię rozpoczęliśmy częścią oficjalną, czyli wystąpieniem Pani Dyrektor, ślubowaniem uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły, a także obejrzeniem i wysłuchaniem prezentacji przybliżającej postać Bolesława Żardeckiego.

 Następnie miała miejsce - wzbudzająca jak zawsze duże emocje - Wielka Gala wręczenia szkolnych nagród „Bolesławy 2017”. Statuetki wyróżniającym się uczniom przyznano w następujących kategoriach: Największy talent gastronomiczny, Największy talent budowlany, Najlepszy siatkarz, Najlepszy humanista, Największy talent budowlany oraz Najsympatyczniejszy uczeń.

 Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona była scenka kabaretowa w wykonaniu naszych uczniów, a także występ szkolnego zespołu wokalnego o nazwie „Prawie absolwentki” .

 Na zakończenie imprezy odbyły się tradycyjne „Otrzęsiny” uczniów klas pierwszych, którzy poddani szeregowi zabawnych konkurencji, zostali następnie ostatecznie przyjęci przez Samorząd Szkolny w poczet uczniów szkoły.

 Wierzymy, że wspólne przeżywanie tego święta i dobra zabawa, która nam przy tym towarzyszyła przyczyni się do zacieśniania więzi między nami i sprawi, że poczujemy się jeszcze bardziej jedną wielką szkolną rodziną.


© 2015 ZSTG
Logowanie