Kadra Nauczycielska

 • mgr inż. Iwona Barnat - dyrektor szkoły, teoretyczne przedmioty zawodowe, biologia, geografia

 • mgr inż. Joanna Tokarz - kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Rakowisko"

 • mgr Beata Boho - pedagog szkolny

 • mgr inż. Małgorzata Augustyn - teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • mgr Renata Babiarz - nauczyciel bibliotekarz

 • mgr Barbara Balawejder - język niemiecki

 • mgr Stanisław Dec - język angielski

 • mgr inż. Anna Grzybowska - teoretyczne przedmioty zawodowe budowlane

 • mgr inż. Krystyna Kozłowska - teoretyczne przedmioty zawodowe budowlane

 • mgr inż. Bernard Kuszaj - teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia praktyczne

 • mgr inż. Henryk Leja - matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Maria Malach - język polski, WOK

 • mgr Marta Lasek - informatyka, fizyka

 • mgr inż. Wanda Płudowska - teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • mgr Paweł Przybyło – wychowanie fizyczne

 • mgr inż. Grażyna Rakoczy - teoretyczne przedmioty zawodowe, chemia

 • ks. Stanisław Sygnarowski - religia

 • mgr Bożena Tomasiewicz - przedmioty ekonomiczne, historia, WOS

© 2015 ZSTG
Logowanie