Konkurs na hasło promujące czytanie - regulamin

 Biblioteka szkolna ogłasza KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE CZYTANIE

 Cele konkursu:

   rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

   aktywizowanie uczniów do działania na rzecz reklamy czytelnictwa,

   popularyzacja książki w środowisku szkolnym,

   i promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

  Adresaci:

  • uczniowie Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie.

  Zasady:

   wymyśl hasło reklamowe promujące czytanie książek, zaprojektuj i przedstaw je w ciekawy sposób.

   format prac A4, orientacja papieru pozioma lub pionowa.

   na odwrocie kartki podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę.

   Przynieś swoją propozycję do biblioteki szkolnej.

  Termin:

  Konkurs trwa do 22 października 2018 roku.

  Ocena:

  • Jury wybierze najlepsze hasła,

  • Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu.

  • Ogłoszenie prac na stronie www i fb szkoły.


© 2015 ZSTG
Logowanie