KONKURS GASTRONOMICNY DLA OŚMIOKLASISTÓW

 14 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się I Konkurs Gastronomiczny dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Konkurs przebiegał pod hasłem „Mleko i przetwory mleczarskie”. Głównym celem konkursu było zainteresowanie ośmioklasistów tematyką zawodową oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania.

  Do konkursu zgłosili się uczniowie ósmych klas z sześciu szkół – Szkoły Podstawowej nr 1 Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 2 Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3 Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Węgliskach, Szkoły Podstawowej w Wydrzu i Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach.

  W zmaganiach konkursowych uczestniczyły dwuosobowe zespoły uczniów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap polegał na rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru, przez każdego z uczestników konkursu. II etap – praktyczny, polegał na wykonaniu potrawy przez dwuosobowe zespoły ośmioklasistów, według opracowanej przez organizatorów receptury, z przygotowanych surowców na stanowiskach w pracowni gastronomicznej. Nasi młodzi goście z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w kolejnych etapach konkursu. Ośmioklasiści musieli wykazać się niemałą wiedzą teoretyczną z zakresu towaroznawstwa i zastosowania żywieniowego artykułów mleczarskich oraz umiejętnościami kulinarnymi. Zarówno test jak i przebieg pracy oraz gotowe potrawy oceniane były przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych w oparciu o szczegółowe kryteria oceniania. Wyniki konkursu ukształtowały się następująco:

  I miejsce - uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie,

  II miejsce - uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie,

  III miejsce - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach.

  Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów z klas gastronomicznych.

  Zwycięzcom gratulujemy !!!


© 2015 ZSTG
Logowanie