Projekt "Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin i powołanie Komisji Rekrutacyjnej
Formularz zgłoszeniowy do projektu dla nauczyciela/nauczycielki

Formularz zgłoszeniowy do projektu dla ucznia/uczennicy


Załączniki do pobrania:
Załącznik 1 - oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej
Załącznik 2 - rekomendacja psychologiczna
Załącznik 3 - wniosek o wycofanie formularza zgłoszeniowego
Załącznik 4 - protokół komisji rekrutacyjnej (dotyczy form wsparcia dla nauczyciela/nauczycielki)
Załącznik 5 - protokół komisji rekrutacyjnej (dotyczy form wsparcia dla ucznia/uczennicy)
Załącznik 6 - deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik 7 - rezygnacja z udziału w projekcie
Załącznik 8 - oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu
Załącznik 9 - zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu możliwych do przetwarzania