Kadra Pedagogiczna

 • mgr inż. Bernard Kuszaj - dyrektor szkoły, teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia praktyczne

 • mgr Barbara Balawejder - język niemiecki

 • mgr inż. Iwona Barnat - teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia praktyczne, biologia, geografia

 • mgr Beata Boho - pedagog szkolny

 • mgr Stanisław Dec - język angielski, historia, WOS

 • mgr Danuta Dudek-Sęk - język polski

 • mgr Anna Jabłońska - teoretyczne przedmioty zawodowe poligraficzne, zajęcia praktyczne

 • mgr inż. Henryk Leja - matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel bibliotekarz

 • ks. Piotr Piskorz - religia

 • mgr Paweł Przybyło – wychowanie fizyczne

 • mgr inż. Grażyna Rakoczy - teoretyczne przedmioty zawodowe, chemia, fizyka

 • mgr inż. Tomasz Safin - teoretyczne przedmioty zawodowe budowlane

© 2015 ZSTG
Logowanie