Kadra Pedagogiczna

  • mgr inż. Bernard Kuszaj - dyrektor szkoły

  • mgr Barbara Balawejder - język niemiecki

  • mgr Beata Boho - pedagog szkolny

  • mgr Stanisław Dec - język angielski, historia i społeczeństwo

  • mgr Danuta Dudek-Sęk - język polski

  • mgr Marcin Lalicki - matematyka

  • ks. Artur Dyrda - religia

  • mgr Artur Skop – wychowanie fizyczne

  • mgr inż. Grażyna Rakoczy - chemia

© 2015 ZSTG
Logowanie