DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE

 13 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Iwona Barnat, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków. Następnie obejrzeliśmy krótką prezentację ukazującą dzieje i rozwój oświaty na ziemiach polskich. Po niej odbyła się część artystyczna w trakcie której przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom kwiaty dziękując za ich pracę.


© 2015 ZSTG
Logowanie