Matura - ważne informacje

  4 maja 2021r. rozpoczynają się egzaminy maturalne. W dniu egzaminu zdający przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 30 min przed godziną rozpoczęcia egzaminu i wchodzą bezpośrednio do hali sportowej (wejście od strony VAN PUR), stosując się do poleceń Członków Zespołów Nadzorujących.

  Zdający nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. telefonów komórkowych, maskotek.

  Zdający zobowiązani są do zakrycia nosa i ust do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

  Szkoła nie zapewnia wody pitnej, można przynieść własną butelkę z wodą.

  Więcej informacji w zakładce Linki zewnętrzne/Procedury egzaminów w czasie COVID-19 wiosna i lato 2021

 

 Harmonogram matur maj 2021

  4.05.2021r. godz. 9:00 język polski

  5.05.2021r. godz. 9:00 matematyka

  6.05.2021r. godz 9:00 język angielski podstawowy

  7.05.2021r. godz 9:00 język angielski rozszerzony

  11.05.2021r. godz 14:00 wiedza o społeczeństwie

  17.05.2021r. godz 9:00 historia


© 2015 ZSTG
Logowanie